Základní informace

Jak se k nám dostat

Ceny

Okolí

Tipy na výlety

Kontakt

email: pension11@seznam.cz

www.pension11.com

 

Penzion - 

Prapořiště 11

345 06 Kdyně

Česká republika

pension11@seznam.cz
http://www.pension11.com

tel.: +420 - 608 123 777

 zpět na stránku tipy na výlety

Bayerischer Wald

Ústřední část Bavorského lesa je už od roku 1970 chráněna v národním parku (Nationalpark Bayerischer Wald), zbývající partie včetně nejvyšší hory Grosser Arber jsou přírodním parkem (Naturpark Bayerischer Wald). Díky řadě hraničních přechodů nejen silničních, ale i na turistických stezkách, jsou lákavé vrcholky i romantická zákoutí Bavorského lesa dobře dostupné i pro české turisty. 

Přes střechu celé Šumavy

Doslova to platí i pro nejvýraznější dominantu a zároveň nejvyšší horu celého pohoří Grosser Arber – česky Velký Javor (1456 m n. m.). Hned za hraničním přechodem v Železné Rudě (Bayerisch Eisenstein) se horská silnice klikatí do sedla Brennes, kde je začátek nejužívanější výstupové trasy, pokud ovšem nedáme přednost pohodlnější a rychlejší lanovce. K  opravdovým turistickým zážitkům pak patří výstup od nedalekého Velkého Javorského jezera nad příkrými srázy Jezerní stěny.

Vlastní „střecha Šumavy" už tak romantická není, i když i tam objevíme řadu působivých míst. Vrcholku dominují kupole radarů a meteorologické stanice, živo bývá i u horské chaty nad horní stanicí lanovky. Málokdo si tu asi nechá ujít krátký výstup na nejvyšší bod pohoří, zvýrazněný – jak je u všech význačných vrcholků u našich západních a jižních sousedů zcela obvyklé – dřevěným křížem. Otevírá se odtud pěkný výhled na okolní horské partie a samozřejmě i na přilehlá skaliska, lemující rozložitý vrchol Velkého Javoru. Členitostí zaujme například hřebínek s působivým skalním oknem, což je útvar v rule vskutku neobvyklý, ale ještě větší pozornosti se těší převislý okrajový útes nazvaný Hlava Richarda Wagnera. Při notné dávce obrazotvornosti v něm totiž objevíme profil hlavy slavného hudebního skladatele.

Za tajemstvím Čarostřelcovy hory

S dalším, neméně proslulým německým hudebním skladatelem, Carlem Mariou von Weberem, přesněji řečeno s dějstvím jeho opery Čarostřelec, je provázána další šumavská hora. Je nápadná i při pohledu z Velkého Javoru. Jmenuje se Ostrý – Osser (1293 m n. m.), vystupuje přímo na státní hranici a spolu s Malým Ostrým vytváří působivou krajinnou scenerii, často nazývanou Prsa Matky Boží. K hluboké strži mezi oběma vrcholky se váže romantická povést o skrýších „zázračného střelce", inspirací k pojmenování Ostrého nepochybně byl doslova ostrý skalnatý vrcholek, zvýrazněný dřevěným křížem a vyhlídkovou terasou při německé horské chatě. Zde najdete i hojně využívaný turistický hraniční přechod. Ve směru od Bavorské Železné Rudy dojedeme na úpatí Ostrého přes městečko Lam, z naší strany stoupá na vršek značená cesta z údolní osady Hamry. Ta při lesní křižovatce Pod Statečkem míjí přírodní rezervaci Bílá Strž s působivým vodopádem, největším na české straně Šumavy.

Romantická zákoutí pod Sokolí skálou

Neméně romantická zákoutí se skalními vyhlídkami a vodopádovými stržemi najdeme i v opačném, jihovýchodním okolí Velkého Javoru v poněkud odlehlých partiích na úbočí dvojvrcholové hory Falkenstein – Sokoli skála. Silniční „konečná" s parkovištěm je v osadě Kreuzstrassel, odkud horská stezka poměrně strmě stoupá na „zobákovitě" ohnutý Grosser Falkenstein (1312 m n. m), kde nechybí obligátní bavorská hospůdka. Výhled od vrcholového kříže na okolní lesnaté straně je vskutku úchvatný, a pokud nás dolů nežene čas či počasí, můžeme k sestupu zvolit pra-lesní rezervaci Höllbachspreng.

Stezka nás místy provede doslova divokými sceneriemi pod skalními srázy Falkensteinu a posléze roklí se soustavou kaskád a vodopádů – údajné nejvýraznějších v celém pohoří. Trasa se „zklidní" až u lesního jezírka, odkud značenou spojnici dojdeme na cestu k parkovišti.

Kdyby byl Roklan o tři metry vyšší

Předchozí horské vycházce se do značné míry podobá i túra na další vysokou šumavskou horu – Grosser Ráchel, u nás známou jako Velký Roklan. Je 1453 m vysoká, což je o pouhé tři metry méně než „rekordní" Velký Javor, ovšem i tak jde o druhý nejvyšší vrchol národního parku Bavorský les. V přísně chráněném území je provoz motorových vozidel omezen a z městečka Spiegelau nám cestu pod jižní úpatí hory zkrátí ekologický autobus. Ani následující pěší výstup lesním terénem není z kategorie „nejnáročnějších", ovšem turistické značení je tu poněkud neobvyklé – na naší trase se budeme orientovat podle obrázků tetřeva.

Ani na Velkém Roklanu nechybí horská chata s možností občerstvení a rovněž zdejšímu vrcholku dominuje kříž na skalisku s úchvatným výhledem. Ten je tu doslova kruhový a rozevírá se i k nekonečným pláním Modravských slatí na naší straně Národního parku Šumava.

Nad Jezerní stěnou a kolem malebné kapličky sestoupíme (vedeni i nadále „tetřevími" značkami) k Roklanskému jezeru v sevřeném zákoutí pod východním svahem hory. Odtud okružní trasa pokračuje k autobusové zastávce. Pokud zvolíme návrat do městečka Spiegelau „po svých", pak nás čeká cesta příjemným, ale poměrně zdlouhavým lesním terénem.

Trojmezí dostupné ze tří stran

Pro hraniční hřbet na jižním okraji Bavorského lesa je nepochybně symbolická číslice trojka. Ze tří stran lze vystoupit na Trojmezí, vymezené pomníčkem z leštěné žuly na střetu české, německé a rakouské hranice, žulová skaliska pak zvýrazňují další partie Trojmezného hřbetu. Patří k nim vyvýšenina Trojmezná a zejména zdejší nejvyšší hora Plechý – Plöckenstein (1378 m n. m.), kterou vrcholí naše i rakouská část Šumavy.

Tři skaliska ční i z nedalekého Třístoličníku (Dreisesselstein, 1332 m n. m.) s trojicí uměle vysekaných sedátek na vršku hlavního útvaru nad bavorskou chatou. Až do roku 1765 toto skalisko představovalo hraniční trojmezí a každé ze sedátek prý už bylo na území jiného státu. Z německé strany stoupa na Třístoličník horská silnička z Haidmühle v blízkosti turistického hraničního přechodu v Novém Údolí.

ČESKO-NĚMECKÉ hraniční přechody

Všeruby-Eschlkam (osobní auta, pěší, cyklo), Svatá Kateřina-Rittsteig (osobní auta, pěší, cyklo), Ostrý-Osser (pěší), Železná Ruda-Bayer. Eisenstein (auta, autobusy, vlak, pěší, cyklo), Ferdinandovo údolí (pěší, cyklo), Prášily-Gsenget, Scheureck (pěší, cyklo) Bučina-Finsterau (pěší, cyklo), Strážný-Philippsreut (všechna motorová vozidla, pěší, cyklo), Stožec, Nové Údolí-Haidmühle (pěší, cyklo).

(Článek je převzatý z časopisu Naše rodina, č. 33, roč. 2006.)

 

 zpět na stránku tipy na výlety